top of page

Privacy Policy
 

Waar en hoe worden de gebruikersdata opgeslagen.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Mylogin.info verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:


• Voor- en achternaam
• Geslacht
• E-mailadres
• Surveyantwoorden
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• IP-adres
• Internetbrowser en apparaat type
• De respondent kan deze gegevens zelf aanpassen.
• De beheerder van het account kan respondent gegevens aanpassen en verwijderen.


Versleuteling wachtwoorden en NAW-gegevens
Alle communicatie tussen gebruiker en het platform wordt versleuteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een HTTP over SSL verbinding (HTTPS). Zodra de respondent zich heeft geregistreerd wordt een willekeurig wachtwoord aangemaakt, deze wordt vervolgens per mail naar de respondent gestuurd en versleuteld opgeslagen in de database. De respondent kan dit wachtwoord zelf wijzigen. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken
te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via privacy@mylogin.info, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
Waarom we gegevens nodig hebben


Mylogin.info verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:


• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
• Het verwerken van de surveyantwoorden.


Hoe lang we gegevens bewaren

Mylogin.info zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Deze termijn wordt door bepaald door de
accountbeheerder.

 

In kaart brengen websitebezoek
Mylogin.info gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.


Binnen het platform zijn vier rechtenniveaus voor het beheer van de data.
• Admin: Heeft account breed alle rechten over alle beheerders, projecten, respondenten,
resultaten. Inclusief het aanmaken van nieuwe beheerders.
• Level 1: Heeft project specifiek alle rechten over respondenten, resultaten. Inclusief het
aanmaken van nieuwe beheerders.
• Level 2: Heeft project specifiek alle rechten over respondenten, resultaten.
• Level 3: Alleen inkijk rechten op de specifiek daartoe aangewezen projecten.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

 

Respondenten hebben volledige toegang tot de eigen data.
Respondenten kunnen toegang hebben tot geanonimiseerde en geaggregeerde data van andere
respondenten, bijvoorbeeld om de respondent te vergelijken met het gemiddelde van een groep.
Dit is alleen bij bepaalde instrumenten het geval (en alleen als de beheerder van het project dit
inschakelt). De accountbeheerder(s) hebben zelf de verantwoordelijkheid voor de data die binnen hun
account is opgeslagen. Accountbeheerder(s) bepalen wie er toegang heeft en met welke rechten
men toegang heeft. De eigenaar van het platform en de ontwikkelaars aan het platform hebben toegang tot alle data, ten behoeve van de nodige ondersteuning en het verhelpen van bugs. Deze data zal beslist niet
gedeeld worden met derden. Er wordt alleen meegekeken op verzoek van accountbeheerder.
Alleen een accountbeheerder met voldoende rechten kan gegevens uit het account verwijderen.
Op het moment dat een beheerder een resultaat verwijdert, wordt deze aan het account
onttrokken. Het resultaat is nog wel in de database opgeslagen. Op verzoek kan het resultaat
worden hersteld of volledig verwijderd worden uit de database. De inhoud van het resultaat is
dan verdwenen. Ten behoeve van de financiële administratie blijft alleen nog de datum van het
resultaat en de naam van de respondent opgeslagen.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u
zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of
heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd
verzoek naar privacy@mylogin.info.


Beveiliging
Mylogin.info neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
privacy@mylogin.info. Mylogin.info heeft onder nadere de volgende maatregelen genomen om
uw persoonsgegevens te beveiligen:
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit
kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
De data wordt opgeslagen op een server in Nederland. De server staat in een beveiligd
datacentrum.

bottom of page